Enkel och förmånlig lösning till bostadsbristen – Attefallshus

Attefallshus
Attefallshuset har varit i nyheterna i senaste tider. Först kom nyheter om bygglovsbefriade attefallshusen och nu påväntar man regeringens beslut om ökande storlek för dessa bygglovsbefria attefallshusen. Bostadsminister har förhoppningar att ökningen ska resultera i 10 000-tals nya attefallshus runt om i landet, som ska kunna husera exempelvis studenter och unga vuxna i behov av enkla bostäder. Vad det betyder för vanlig husägare? Nya regler tillåter en- eller tvåbostadshusägare att uppföra ett attefallshus på .

Den enklaste väg till ett eget fritidshus

fritidshus
Trädgårdsmässorna märkar början på våren. Efter vårmässorna och trädgårdsmässorna börjar planering på kommande trädgård- och sommarsäsong och många börjar också att drömma om ett eget fritidshus. Tankerna löpar mellan att köpa fritidshuset och att bygga ett och varifrån att köpa eller vart att bygga. Sådant beslut krävs att ta många saker i hänsyn. En nyligen studie visade att svenskarna varierar i deras sätt att använda fritidshus. Några har ett fritidshus som ligger långt från .

Trädgårdshus Nora D som gästrum med grill

Nora D med terrasstak är en av våra mest prisvärda modeller och det behövs endast en markyta på 6×3 m för att upprätta den i trädgården. Dem flesta trädgårdsvänner klarar själva av att montera ihop den och det tar inte heller längre tid en ett veckoslut. På kundens foton nedanför så är modellen använd som en kombination av gästrum och grillhus. Under det 3x3m stora taket så har vår kund en grill och en .

Monteringsanvisningar för paviljong Paradise 6K och Paradise 8K

Monteringsanvisningar för paviljong Paradise 6K och Paradise 8K
Monteringsanvisningar för paviljong Paradise 6K och Paradise 8K Nödvändiga verktyg vid montering: Vattenpass, hammare, kniv, måttband, skruvdragare, borrar. Observera att trädelarna inte är impregnerade eller på annat sätt behandlade. Det är bäst att skyddsbehandla dem nödvändiga delarna innan montering. Grund Vi rekommenderar terrassfötter som grund (ingår ej). Du behöver 7st terrasfötter för 6K och 12 st för 8K. Dem ska sitta under alla hörn samt 1 st (6K) eller 4 st (6K) under mitten .

Sommarhus Eva E med terrass

Sommarhus Eva E med terrass
Det är med glädje vi delar med oss av bilder från våra kunder av vårt sommarhus Eva E, en av våra bästsäljare. Detta fantastiska trädgårdshus har en väggtjocklek på 44mm, fönster och dörrar med dubbelglas, väggar förstärkta med metallstänger, 28mm tjockt terrassgolv och mycket annat. Rummet och verandan är anslutna med varandra genom en LU3 skjutdörr som är lätt att hålla öppen under en varm sommar eftersom en plötslig vindpust inte kan smälla igen .

Monteringsanvisningar för sexkantig (6K) och åttakantig (8K) paviljong Seattle

Monteringsanvisningar för sexkantig (6K) och åttakantig (8K) paviljong Seattle
Monteringsanvisningar för sexkantig (6K) och åttakantig (8K) paviljong Seattle Nödvändiga verktyg vid montering: Vattenpass, hammare, kniv, måttband, skruvdragare, borrar. Observera att trädelarna inte är impregnerade eller på annat sätt behandlade. Det är bäst att skyddsbehandla dem nödvändiga delarna innan montering. Grund Vi rekommenderar terrassfötter som grund (ingår ej). Du behöver 7st  terrasfötter för 6K och 12 st för 8K. Dem ska sitta under alla hörn samt 1 st (6K) eller 4 st (6K) under .

Monteringsanvisningar för Grillkåta Finland (8K)

Monteringsanvisningar för Grillkåta Finland (8K)
Monteringsanvisningar för Grillkåta Finland (8K) Nödvändiga verktyg vid montering: Vattenpass, hammare, kniv, måttband, skruvdragare, borrar. Observera att trädelarna inte är impregnerade eller på annat sätt behandlade. Det är bäst att skyddsbehandla dem nödvändiga delarna innan montering. Förbered grunden Vi rekommenderar terrassfötter som grund (ingår ej). Du behöver 12 st terrasfötter. Dem ska sitta under alla hörn samt 4 st under mitten av byggnaden enligt bild. Se till att alla terrassfötter är i våg. Lämna .

Monteringsanvisningar för Katrin (8K) sommarhus

Monteringsanvisningar för Katrin (8K) sommarhus
Monteringsanvisningar för Katrin (8K) sommarhus Nödvändiga verktyg vid montering: Vattenpass, hammare, kniv, måttband, skruvdragare, borrar. Observera att trädelarna inte är impregnerade eller på annat sätt behandlade. Det är bäst att skyddsbehandla dem nödvändiga delarna innan montering Förbered grunden Vi rekommenderar terrassfötter som grund. Du behöver 12 st (8K) terrasfötter. Dem ska sitta under alla hörn samt 4 st under mitten av byggnaden enligt bild. Se till att alla terrassfötter är i våg. Lämna ett .

Monteringsanvisningar för Festival (6K) och Festival L (8K) sommarhus och grillstugor

Monteringsanvisningar för Festival (6K) och Festival L (8K) sommarhus och grillstugor
Monteringsanvisningar för Festival (6K) och Festival L (8K) sommarhus och grillstugor Obs på att i flera tillfällen hänvisar bilderna i anvisningarna till Festival L. Nödvändiga verktyg vid montering: Vattenpass, hammare, kniv, måttband, skruvdragare, borrar. Observera att trädelarna inte är impregnerade eller på annat sätt behandlade. Det är bäst att skyddsbehandla dem nödvändiga delarna innan montering. Förbered grunden Vi rekommenderar terrassfötter som grund. Du behövre 7 st (6K) eller 12 st (8K) terrasfötter. Dem ska .

Montering av sex- och åttakantiga lusthus

Montering av sex- och åttakantiga lusthus
Monteringsanvisningar för sexkantiga (6K) och åttakantiga (8K) lusthus Dessa anvisningar gäller delvis också våra sex- och åttakantiga grillstugor. Nödvändiga verktyg vid montering: Vattenpass, hammare, kniv, måttband, skruvdragare, borrar. Observera att trädelarna inte är impregnerade eller på annat sätt behandlade. Det är bäst att skyddsbehandla dem nödvändiga delarna innan montering. Grundarbete Montera 7st (6K) eller 9st (8K) plintar enligt bilder 1 och 2. Plintarna ska monteras i alla hörn samt mitten. Se till att alla plintar ligger plant i .