• Hantering av personuppgifter

    Attefallshuset24.se följer PUL (personuppgiftslagen). Enligt PUL (1998:2004) får ingen registrering ske utan personens medgivande. När du gör en beställning via vår webshop eller genom mejl så godkänner du samtidigt som kund att vi lagrar uppgifter på dig som behövs för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Detta inkluderar kommunikation med dig, marknadsföringsaktiviteter såsom nyhetsbrev, samt fullföring av beställning. Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas genom att kontakta kundservice.

    Vi behandlar alla personuppgifter konfidentiellt och lämnar inte ut uppgifter till tredje parter med undantag av våra frakt- och logistik-partners som behöver uppgifterna för leverans av din beställning.

    scroll to top