Attefallshus

Hos oss hittar ni attefallshus för de bästa tänkbara priserna.

Idag kan du bygga ett attefallshus på 25 kvm utan byggnadslov. I början av nästa år lär förslaget med att höja bygg ytan till 30m2 röstas igenom av riksdagen. Läs rapporten från Boverket här. Allt du behöver göra är att tänka ut vad just ni behöver ert extra utrymme till för. Kontor, hemma gym, atalje eller kanske era barn kommit in i tonåren och vill ha något som de kan kalla för sitt eget? Variablerna är oändliga och bara fantasin kan sätta stop för vad ni ska använda ett attefallshus till. Vad ändamålet än ska vara så hittar ni alla möjliga utseende och funktioner hos oss.

Attefallshuset24 har det bästa urvalet av timmerhus och trähus i Sverige. När du beställer från oss så får du utmärkt kvalitet till ett oslagbart pris och inte minst en smidig leverans. Våra timmerhus är tillverkade av senvuxen nordisk furu. Ta gärna kontakt med oss och en av våra konsulenter hjälper dig med val av sommarhus eller timmerhus

Visar 1–36 av 80 resultat

Attefallshus i storlek 15 – 25 kvm

Ett attefallshus är en byggnad med byggnadsarea på 15-25m2 och kan byggas utan bygglov. Våra rymliga modeller passar till många ändamål, som biljard- eller pingis-rum, trädgårdskök eller mycket annat. Attefallshuset24 har det bästa urvalet av timmerhus och trähus i Sverige. När du beställer från oss så får du utmärkt kvalitet till ett oslagbart pris och inte minst en smidig leverans. Våra timmerhus är tillverkade av senvuxen nordisk gran. Ta gärna kontakt med oss och en av våra konsulenter hjälper dig med val av sommarhus eller timmerhus.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett attefallshus:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
 • det får vara högst 25,0 m2
 • tacknockshöjden får vara högst 4,0 meter
 • ska vara fristående
 • ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus
 • ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • ska placeras minst 30,0 meter från järnväg
 • inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att attefallshus inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Vad är ett en- eller tvåbostadshus?

Ett attefallshus får bara uppföras på en tomt där det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Finns det inget bostadshus på tomten får man alltså inte bygga ett attefallshus. Det finns inga krav på att bostadshuset måste ha en viss storlek för att det ska räknas som ett en-eller tvåbostadshus. Ett attefallshus kan alltså byggas även till ett litet bostadshus.

Fritidshus är en- och tvåbostadshus. Dock har Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, i en dom slagit fast att kolonistugor inte är en- eller tvåbostadshus. Enligt Boverkets uppfattning är inte heller stugor som ingår i en hotellanläggning, semesterstugby eller en liknande byggnadsgrupp inom en fritids-, rekreations- eller turistanläggning en- eller tvåbostadshus.” Källa: Boverket