• Off – grid, kan man verkligen klara sig helt utan el?

  Här ser vi vår stuga Hansa Corner B som flyter på vatten.

  2020 har varit ett år med mycket hinder pga pandemin men också ett år med många möjligheter. Hela världens befolkning har tvingats tänka om och ändra det flesta av sina vanor och sina sätt att se på saker och ting.

  Många har valt och väljer att isolera sig helt och andra lever på så vanligt det går.

  Men då är ju frågan kan man klara sig utan el, avlopp och kommunalt vatten?

  Visst kan man det, i denna artiklen kommer några tips på hur man kan fungera helt utan dessa komponenter eller utan en eller flera.

  Men självhushållning behöver ju inte bara vara att man lever helt off – grid. Att medvetenheten har ökat vad det gäller att ta vara på det mesta är väl ingen hemlighet, odla dina egna grönsaker, egenkryddodling i köket mm.

  Solceller hur funkar det?

  När solljus träffar solpanelen så skapas en elektrisk spänning mellan fram- och baksidan. Spänningen konverteras till växelström av en växelriktare, så att du kan använda strömmen hemma, lagra den eller sälja den vidare.

  Man kan generellt dela upp solpaneler i två grupper, solpaneler med kristallina solceller samt  tunnfilmsceller. Kristallina celler är mest förekommande idag då de har högre verkningsgrad än tunnfilmsceller. De består av kisel som blivit dopat med olika ämnen för att få den önskade funktionen. De kristallina cellerna kan även de delas upp i två typer, polykristallina eller multikristallina och monokristallina celler.

  Vedspis

  En gjutjärnsspis är en sluten eldstad för ved-, kol- eller  kokseldning, som konstruerades under första hälften av 1800-talet och som påtagligt förändrade matlagningen och energiåtgången i hemmen. En gjutjärnsspis värmde bättre, och använde betydligt mindre mängd bränsle, än en öppen eldstad. Den gav förutom värme för matlagning och ugnsbak även rumsuppvärmning, med energi lagrad i själva spisen och i murstocken. Införandet av slutna spisar medförde också att röken samlades upp bättre i skorstenen än röken från en öppen eldstad. Nackdelen med gjutjärnsspisen var att den, till skillnad från den öppna härden, inte avgav något ljussken.

  Gjutjärnsspisar har ofta inbyggd bakugn och kan vara utrustade med en cistern för varmvattenhållning, normalt av koppar. Gjutjärnet klarar ett dramatiskt temperaturomfång och hastiga temperaturförändringar.

  Gasol

  En gasolgrill är en grill som använder gasol som bränsle och lavasten, eller bockade plåtar, så kallade flavorizers, som värmeutjämnare. Det ger en jämnvarm grillning och ingen aska.

  Här ser vi vår stuga Hansa Corner B som flyter på vatten.

  Toalett

  Torrtoaletten är en toalett som till skillnad från vattentoaletten inte använder vattenspolning. Den används främst i områden och hus utan avlopp. Även i områden med vattenbrist kan torrtoaletter fylla en funktion. Torrtoalett kan ses som en miljövänlig avfallshantering.

  Det finns olika varianter av torrtoaletter.

  Mulltoalett, ofta benämnd mulltoa och även kallad “liten biologisk toalett”, är en torrtoalett där avfallet samlas i en behållare under toaletten och bryts ned av mikroorganismer. Avfallet omvandlas därigenom till kompost, som kan användas som gödningsmedel. Avfallet rörs om manuellt eller mekaniskt för att påskynda nedbrytningen.

  Urinseparerande torrtoaletter skiljer “vått” från “torrt”. Urinen kan med fördel användas som gödsel och fekalierna komposteras. Eftersom urin och fekalier aldrig blandas uppstår ingen jäsning och därmed inte heller någon latrinstank.

  Frystoalett är torrtoalett som fryser innehållet. Innehållet är i biopåsen, som man kan kasta till kompost. Den är lukt- och bakteriefri. Frystoalett behöver inte heller ventilation eller kemikalier.

  Förbränningstoalett bränner avfallet till aska med hjälp av el eller gasol. Den enda restprodukten är ren aska.

  Många väljer att hemestra och jag tror att 2021 kommer att fortsätta i samma stil, detta har blivit en ny trend. Hur kommer du våra timmerstugor in i detta?

  Ska man odla behöver man redskap och har man redskap behöver man någonstans att ställa dom. Attefallshus med förråd Super Tom varför inte kombinera förrådet med en liten mysig plats att njuta av dina växter, grödor? Några av våra timmerstugor har både rum och förråd i ett.

  Attefallshus Timmerstuga Med Förråd Super Tom

  I dessa tider är det många som bygger pool, och självklart behöver man ett poolhus till det. Tänk timmerstuga med en liten bar, härlig loungehörna där man kan hänga på kvällen efter ett dopp.

  I dessa tider är det många som bygger pool, och självklart behöver man ett poolhus till det. Tänk timmerstuga med en liten bar, härlig loungehörna där man kan hänga på kvällen efter ett dopp.

  Timmerstuga The Hansa Garden Room E 26m2 / 7 x 4 m / 70mm

  Timmerstuga The Hansa Garden Room E 26m2 / 7 x 4 m / 70mm

  Slutligen, äta bör man.. Varför inte avnjuta fantastiska grillade måltider i någon utan våra grillstugor?

  Grillstuga Seattle L 9m² / 3,6 x 3,6m / 55mm

  Grillstuga Seattle L 9m² / 3,6 x 3,6m / 55mm

  scroll to top