• Monterings- och underhållstips för träbyggnader

  Vanliga misstag när man bygger en timmerstuga

  Stugpaketen förvaras på ojämnt underlag eller på gräs. Stugpaketen bör förvaras på jämnt underlag, annars kan stugans träkomponenter böja sig. Paketen bör inte förvaras under lång tid (mer än två veckor) på gräs, även om de är täckta med presenning eller plast. Plasten täcker endast paketets överdel så fukt kan ändå absorberas i materialet underifrån. Paketen bör inte heller förvaras i direkt solljus under längre perioder eftersom materialet kan bli skevt på några dagar.

  Påbörja monteringen utan att sortera materialen. Innan monteringen påbörjas ska alla komponenter sorteras och kontrolleras.  Golvplankor, väggbrädor, takplankor, formar, grundbalkar, fönster och dörrar ska separeras, alla kvantiteter ska matcha vad som står i stugplanerna och packlistan.

  Monteringsplanen följs inte. Stugplanen bör följas noggrant och jämföras mot förteckningen för att se exakt var varje komponent hör hemma. De förborrade hålen i väggbrädorna där de stärkande metallstängerna förs in måste positioneras i linje ovanpå varandra. De finns utritade på ritningen. Om anvisningarna inte följs, så kommer det inte vara möjligt att föra in de stärkande stängerna eller stormskydden.

  Monterings- och underhållstips för träbyggnader / Vanliga misstag när man bygger en timmerstuga

  Tidigare erfarenhet och kunskap om att montera hus saknas. I våra timmerstugesatser är allt redan uppmätt och tillskuret i fabriken, undantaget vissa golv- och takplankor, stödstolpar och andra komponenter (dessa är gjorda för att skäras till under monteringsprocessen). Därmed är stugorna förhållandevis enkla och okomplicerade att montera, dock krävs en viss tidigare erfarenhet och kunskap. Om du har tvivel så rekommenderar vi att du anlitar en lokal hantverkare eller använder dig av våra professionella monteringstjänster. I vår YouTube-video kan du se hur det går till att montera en timmerstuga och få en bra överblick över monteringsprocessen från början till slut.

  Fundament och grundarbete felaktigt eller av undermålig kvalitet. Precis som alla andra byggnader så bör en träbyggnad alltid placeras/byggas på en korrekt grund. Vilken grund som lämpar sig bäst beror på plats, underlag samt syfte och storlek på stugan. De föredragna fundamenttyperna är betongplatta, plintgrund, krypgrund och terrassfötter. Oavsett vilket fundament som används så måste det vara jämnt, stabilt och anpassat efter husets fotavtryck. Var inte frestad att lägga en lutning i fundamentet för avrinning av vatten. Det är onödigt och kommer att skapa senare problem med användning och livslängd för stugan. Vid behov kan vi skicka dig husritningarna innan leverans. Läs våra tips om lämpliga fundament genom att klicka här: https://attefallshuset24.se/populara-grundtyper/

  Pluggarna används inte för hus med terrasser. Alla borrade hål i timmerstugorna fyller ett syfte och varje hål har en motsvarande komponent som passar där.

  Takpapp ingår inte i grundutförande. Alla våra timmerstugor kräver en lämplig takbeläggning för att skydda stugan från väder och vind. Vi rekommenderar starkt att du använder Icopal extra stark takpapp (pulpettak), takshingelsats (sadeltak) eller ett EDPM-gummidukssystem.

  Våra grundläggande timmerstugesatser inkluderar inte takbeläggning och oavsett om du köper in takpapp själv eller väljer någon av våra takuppgraderingar så är det viktigt att skydda din stuga med en lämplig takbeklädnad.

  Dålig träfinish. Efter att timmerstugan har monterats så ska den omedelbart behandlas med någon form av impregneringsmedel. Några dagar senare bör det andra lagret läggas på för att undvika skador på grund av fukt och väderförhållanden. Man måste behandla alla husets träkomponenter inifrån och ut, inklusive innerdörrar, innerväggar, fönsterramar och detaljer. Impregneringsmedlet ska enbart appliceras på torra träytor, ingen målning får ske när det är regnigt väder.

  Väggplankorna förhindras från att röra sig med kabelkanaler, kablar och möbler. När olika saker fixeras mot husets vägg är det bäst om de bara monteras mot en väggplanka så att de olika väggpartierna inte sitter fixerade i varandra. På så sätt kan stugan sätta sig fritt och jämnt. Om det inte går att undvika montering på olika väggpartier (exempelvis vid kabeldragning) så kan du behöva ta bort komponenterna tillfälligt om det skulle uppstå glapp i väggen för att låta plankorna sätta sig. Därefter kan du fixera komponenten igen när väggplankan fallit tillbaka på plats. Du bör alltid lämna ett minsta avstånd på 7 cm mellan ovansidan på vägmonterade möbler och tak/ bjälkar.

  Fönster- och dörrlister har fixerats till väggplankorna. Fönster- och dörrlister ska inte spikas/skruvas fast i väggplankor utan bara till sina motsvarande dörr- eller fönsterramar. Om de fixeras i väggen så begränsas stugans naturliga rörelse vilket resulterar i glapp mellan väggplankorna.

  Ej monterade eller ej åtdragna stormskydd. För hus med en väggtjocklek på minst 44 mm medföljer metallstänger som måste stoppas in över hela väggen. De ska fästas ovanifrån med bricka och mutter, föras in i det förborrade hålen på väggdelarna och fixeras underifrån med bricka och mutter. Dra åt för hand så mycket som möjligt. Under det första året ska muttern dras åt underifrån i intervall på 1,5 till 2 månader och därefter var 3:e till 4:e månad.

  Om din timmerstuga har ett tak med stödstolpar så ska dessa mätas, skäras till och placeras på stolpens stativ så att stolpen är 8 cm högre än terrassen. På så sätt säkrar du tillgång till stolpstativet för senare justeringar. Stolpens stativ justeras med dess mutter med hjälp av en skiftnyckel.

  Underhåll av timmerstugan – vad ska man tänka på?

  Så snart som möjligt efter att timmerstugan har monterats så ska det första och andra lagret färg eller olja appliceras. Därefter ska stugan målas om i enlighet med färgtillverkarens anvisningar, vanligtvis var 5:e år. Alla inre och yttre ytor för huset, inklusive innerdörrar, innerväggar, fönsterramar och detaljer, ska behandlas med impregneringsmedel.

  Stormskydden ska dras åt varje 1,5 till 2 månader under det första året och därefter var 3:e månad vid behov. Åtdragningen ska ske för hand och inte med skiftnyckel. Om muttern har rostat fast så kan man använda en skiftnyckel för att dra åt den.

  Beroende på hustyp så kan takåsarna vara förlängda och fixerade centralt med bultar. Om så är fallet med din stuga så ska de dras åt med en hylsnyckel.

  Fixera aldrig väggplankorna mekaniskt med fasta ribbor, till exempel vid fästning av gipsplattor eller väggisolering. Om du installerar endera så bör du alltid använda flytande ribbor med en tolerans på minst 7 cm för att tillåta sättning.

  Det är vanligt att trä (särskilt massivt trä) kan ha sprickor eller kvisthål, det är naturligt och påverkar inte stugans prestanda. Det innebär inte att produkten är defekt eller av dålig kvalitet.

  Om husgolvet saknar isolering och stugan inte är uppvärmd så kan små glipor mellan golvbrädorna uppstå beroende på temperatur och fuktnivåer. De kan behöva justeras.

  Takets stödpelare ska även de justeras ner för att följa sättningen av stugan med en skiftnyckel på stativets bult. Stödstolpar som är för höga förhindrar att stugan sätter sig jämnt, vilket kan leda till glapp mellan väggplanen.

  Även om dörrarna och väggarna är av bra kvalitet för en timmerstuga så är de inte som i ett bostadshus. Vid exponerade områden kan extrema väderförhållanden som horisontellt regn med hård blåst göra att de läcker något. Du kan förhindra det här med silikon eller gummitätningar vid dörr- och fönsterfodren. Det här handlar om vanligt stugunderhåll och är inte något som Attefallshus24 kommer tillbaka för att åtgärda. Även om du har kontrakterat våra monteringstjänster.

  Dörrar och fönster bör justeras då och då för att se till att de fortfarande fungerar korrekt. Ramarna för fönster och dörrar är något mindre än motsvarande öppningar vilket är nödvändigt på grund av sättningen. Under de två första åren bör öppningarna inte fyllas ut med material som Macroflex/expanderande skum, detta kan dock göras därefter. – Klicka här för video

  scroll to top