• Populära grundtyper för trädgårdsbyggnader

  En plan och stabil grund är en av dem viktigaste stegen i byggandet av ett trädgårdshus, eller vilken trädgårdsbyggnad som helst för den delen.

  En god grund garanterar stabilitet, smidig hopsättning, och hållbarhet av byggnaden. En dålig grund ger motsatta resultat och orsakar extra påfrestning för byggnaden vilket förkortar livslängden och skapar andra problem som öppning eller stängning av fönster och dörrar.

  Följande grundtyper är alla passande för trädgårdsbyggnader. Varje grundtyp har sina egna för- och nackdelar. Vilken du ska välja till din byggnad beror på marken du bygger på, storleken på byggnaden men också din budget. I stort sett så är alla grunder antingen av typ krypgrund eller platta på mark.

  1. Justerbar terassfot eller grund av betongblock på grus

  Justerbar terrassfot eller bjälklagsfot är en väldigt populär typ grund för trädgårdsbyggnader och något vi själva rekommenderar högt. Det ger nämligen en stark grund till ett bra pris. Terrassfötterna är enkla att justera höjden på jämfört med betongblock eller betonghålsten.

  Förberedning för grund av terrassfötter

  base1

  Beräkna ut antal fötter du behöver med hjälp av byggnadens grundritningar. Alternativt kan du använda betongblock eller hålsten i stället för däckfötter.

  Gräv ut 20cm av marken och lämna 10cm extra på varje sida av byggnaden för en extra yta av torr mark.

  Bygg en barriär på insidan av grunden som du har grävt ut med hjälp av träbrädor eller plankor. Detta kommer att hjälpa dig med placering och utjämning av grus.

  Täck bottnen med ett membran för att undvika att gräset växer genom grunden under stugan. Fyll hålet med grus eller kross och jämna ut med kratta.

  Placera plintarna eller betongblocken enligt grundritningarna. Vi rekommenderar avstånd mellan 70-80cm. Se till att alla grundbjälkar inklusive dem yttersta och innersta blir stödda av däckfötterna.

  Skruva ihop ramen på byggnaden enligt monteringsanvisningarna. Lyft den på däck-stöden, justera höjden innan du skruvar fast bjälkarna på plintarna.

  Om du i stället valde att använda betongblock, skruva ihop ramen, se till att blocken ligger jämnt innan du placerar ramen på blocken. Remsor av bitumen eller liknande kan användas som kilar till att underlätta att få grunden jämn innan ramen sättes på plats.

  2. Platta på mark

  Oavsett om du bygger ett förråd, en trädgårdsbyggnad på 4x5m eller ett stort 5×10 kontorsrum så kan du inte gå fel med en platta på mark grund. Det är den starkaste och mest stabila grundtypen, men samtidigt också den dyraste och mest tidkrävande att bygga.

  base2

  Förberedning för platta på mark

  Om du bygger nära ett staket, träd, en vägg eller liknande, lämna åtminstone en halvmeter runt stugan för taköverhäng, samt för lättare montering och underhåll av byggnaden. Markera området och gräv ca 20cm djupt enligt grundritningarna på din byggnad. Lägg till 5 cm på alla sidor för träram för gjutning.

  Fyll hålet med grus eller kross till du når en höjd på ca 15cm. Jämna ut med en kratta och komprimera marken med en vält.

  Näst bygger du gjutningsformen. Stöd ramen genom att slå in stöd på utsidan av plankorna som utgör formen. Montera ramen så att den är 4-5 cm över markytan. Insidan av formen måste motsvara storleken på byggnaden den ska vara grund till samt helt plan. Mät alla fyra sidor och jämför diagonalmåtten som ska vara lika långa. Använd vattenpass till att plana formen.

  Täck hela ytan med en fuktsäker markduk. Detta kommer att skydda stugan från fuktighet.

  För byggnader som är större än 10 m2 rekommenderar vi att armering används. Det ger ytterligare styrka och skyddar mot sprickbildning.

  Som nästa steg häller du den blandade betongen i formen. Du behöver en skyffel, skottkärra samt en rätkäpp.  Om du blandar betongen själv behöver du givetvis verktyg för det i tillägg.

  Börja med att hälla betongen från en sida och jobba mot motsatt sida. Packa betongen jämnt och plana med rätkäppen. Betongen styvnar inom 2-4 timmar beroende på väder och värme. Slutlig härdning kan ta en vecka men grunden kan användas inom 3-4 dagar efter gjutning.

  3. Betongbjälklag

  En krypgrund som består av betongbjälklag är stark men billigare än platta på mark. Kan användas i nästan alla slags trädgårdar så länge marken är jämförelsevist plant. Grunden är stabil och stark.

  base3

  Förberedning av krypgrund med betongbjälklag.

  Markera med hjälp av ritningarna på byggnaden var du behöver bjälklagen. Bjälklagen behöver vara vinkelräta med grundbjälkarna med mellanrum på 90-100cm så att grundbjälkarna och golvplankorna får tillräckligt med stöd.

  Gräv 15cm breda och 15-20cm djupa remsor i marken. Fyll med kross eller grus. Bygg en träform som med en höjd på ca 5cm över markytan vilket tillför ventilation till byggnaden och undviker att fukt blir ett problem. Slå in stödpinnar i marken runt formen så den håller för gjutningen.

  Vi rekommenderar att armering används vid gjutning. Lyft på armeringen så den är 4-5 cm från bottnen och toppen.

  Häll I betongen i formen. Packa tätt och slät till ytan med en rak-kantad 20-25cm lång träbit. Börja från en ända och jobba mot motsatt ända. Betongen styvar inom några timmar.

  När alla bjälklagen är på plats ska marken mellan lagen rengöras. Ta bort 5cm med mark från hela ytan, täck med fuktsäker markduk och fyll på med grus, kross eller sand. Detta för att undvika att gräs växer under byggnaden vilket skulle kunna leda till fukt och förruttnelse av stugan.

  Slutlig härdning kan ta en vecka men grunden kan byggas på efter 2-3 dagar.

  4. Grund av marksten

  Marksten passar som grund till mindre och medelstora trädgårdsbyggnader. Grund av marksten är lätt att bygga, relativt billig och involverar inte betongarbete. Samtidigt ser det bra ut, det är lätt att utvidga eller ta bort vid i behov i framtiden.

  base4

  Förberedning för grund av marksten.

  Gräv ett 15-18cm djupt hål som motsvarar längden och bredden på byggnaden med 10-15cm extra på alla sidor. Täck markytan med fuktsäker markduk.

  Täck med grus eller kross. Jämna ut med en kratta och komprimera marken med en vält. På detta ska ett 3cm tjockt skikt av sand, jämna ut med spade men komprimera inte. Börja placera markstenar med 3mm mellanrum, tryck och knacka in dem i sanden så dem ligger i våg.

  Fyll mellanrummen mellan markstenarna med sand. Sanden måste komprimeras tätt.

  5. Markskruv

  Markskruvar är kostnadseffektiva, snabba och enkla att installera och passar till trädgårdsbyggnader i alla storlekar. Det som kan försvåra installation är om marken är väldigt stenig. Denna lösning passar också utmärkt om marken är ojämn eller lutande. Dem flesta skruvmodellerna skruvas in 60-90cm I marken, så var uppmärksam på att inga nedgrävda kablar, vatten- eller värmerör eller likande blir skadade.

  1) Markskruv 2) träbalk 3) golvbjälke 4) golvbrädor

  base5

  Hur installeras markskruvar?

  I princip är det kort sagt endast att skruva in markskruvarna i marken och montera träbjälkarna på
  markskruvarna.

  Markskruvar med U-profil är enklast att använda till grund för din trädgårdsbyggnad. Det är enkelt att skruva fast bjälkarna i U-profilen och dem sitter säkert. En skruv tål en tyngd på uppemot 500-1000kg.

  Räkna ut hur många markskruvar du behöver för grunden med hjälp av ritningarna på din byggnad. Med 50-70mm tjocka golvbjälkar räcker det med en skruv per 1.5m bjälke.

  Markera var byggnaden ska stå och gräv bort 7-10cm jord. Skruva in markskruvarna med hjälp av t ex en metallstav eller ett trästycke. Täck marken med fuktsäker markduk och fyll med grus eller kross. Jämna ut med spade och kratta. Se till att skruvarna är i våg med varandra.

  Fixera träbjälkarna på markskruvarna.

  6. Grund av betong plintar

  Om marken du bygger på lutar eller är väldigt fuktig så är en betongplintgrund en av dem bästa grundtyperna. Passar också om du vill lyfta på byggnaden. På plussidan så tar det mindre tid att installera än betongplatta så du sparar både tid och pengar.

  base6

  Hur man bygger en grund av betongplintar?

  Du behöver följande verktyg: jordborr, skyffel, trädgårdskratta, cementblandare, skottkärra, vattenpass, måttband, handsåg. I tillägg till betong och grus/kross, samt fuktsäker markduk behöver du tubformer för att laga plintarna. Det går också att köpa färdiga plintar.

  Börja med att ta bort 7-10cm jord från marken där du ska bygga trädghårdshuset. Bestäm var plintarna ska grävas med hjälp av ritningarna på byggnaden. Borra 50-60cm djupa hål för plintarna. Avståndet mellan plintarna borde vara mindre än 1m för att försäkra en stark och stabil grund till bygget. Borrhålen ska gå ca 20cm under frostfritt djup och vara aningen större än diametern på tubformerna.

  Fyll borrhålen med ca 15cm grus, komprimera med en träbit eller liknande.

  Kapa formerna för plintarna till rätt längd. Mät hur djupt hålet är och lägg till ca 7-10cm samt en längd baserad på hur mycket plintarna ska vara över markytan.

  Placera formerna I hålen och se till att allt är i våg. Blanda betongen och fyll tubformerna.

  Täck hela markytan under byggnaden med markduk och fyll hålet med grus eller kross. Låt betongen hårdna i 3-4 dagar innan du börjar montering av stuga på grund.

  7. Trädgårdshus Grundläggning Set

  Ovan ser du en video med LogFoot systemet. Här används LogFoot till en stuga med terrass vars fotavtryck upptar en total yta på 52 m².

  Genom att använda LogFoot basensystemet till din trädgårdsbyggnad kan du spara tusentals kronor jämfört med andra möjliga grunder som en betongplatta, plintar eller jordskruv. Du kommer också att spara mycket tid eftersom LogFoot-systemet är snabbt och enkelt att installera.

  Genom att välja rätt grund för din trädgårdsbyggnad. Kommer ni att spara mycket på byggkostnaderna, utöka byggnadens livslängd och slutgiltig kvalitet.

  Betongplatta har varit ett traditionellt val i många år, men det är inte alltid det bästa valet att använda för ett trädgårdshus i trä. Betonggrunden är passe för trädgårdshus. LogFoot-systemet erbjuder snabbhet, stabilitet, ekonomi och ventilation för din trädgårdsbyggnad.

  Trädgårdshus är idag vanligtvis byggda av trä eller annat lätt material.

  A Du kan beställa ett trädgådssförråd med ett miljövänligt Logfoot-fundament hos Attefallshuset24 och spara mycket tid och pengar.

  Välj ett trädgårdshus från vår hemsida och be om en offert tillsammans med systemet Logfoot för trähusfundamentet.

  scroll to top