• Monteringsanvisningar för Katrin (8K) sommarhus

  Monteringsanvisningar för Katrin (8K) sommarhus

  katrin01

  Nödvändiga verktyg vid montering: Vattenpass, hammare, kniv, måttband, skruvdragare, borrar.

  Observera att trädelarna inte är impregnerade eller på annat sätt behandlade. Det är bäst att skyddsbehandla dem nödvändiga delarna innan montering

  Förbered grunden

  Vi rekommenderar terrassfötter som grund. Du behöver 12 st (8K) terrasfötter. Dem ska sitta under alla hörn samt 4 st under mitten av byggnaden enligt bild. Se till att alla terrassfötter är i våg. Lämna ett tillräckligt stort mellanrum mellan mark och byggnad så att ordentlig ventilation kan ske.

  Om marken är mjuk gräv ett håll under ankaret som du fyller med sand förstärkt med vatten, pressa sanden tätt så att den inte sjunker. Byggnaden kan också monteras på platta på mark i vilket fall ventilationsrum måste observeras.

  Placera delarna i bas-strukturen och fäst till varandra enligt bild 1. Innan och efter montering försäkra dig om att måtten på bilderna överensstämmer med verkligheten.

  montering_lusthus3

  Golvet

  Placera golvelementen på bas-strukturen (se bild 2). Fäst golvelementen mot bas delen med skruvar enligt instruktionerna. Innan skruvning rekommenderar vi att pilot-hål borras. Fäst sidobrädorna. Sist ska mittdelen mellan elementen.

  katrin02

   

  Element

  Lusthuset består av färdiga golv-, vägg- och takelement. Fönster och dörrar är redan färdigmonterade till väggarna i fabriken.

  Väggar

  Börja montering av väggarna med valfri vägg – men ta hänsyn att du borde nu bestämma dig för var dörrväggen ska vara. Lyft det första väggelementet på bas-strukturen men se till att panelen är utanför sidobrädorna samt att hörnen på panelen är i linje med golvelementens förbindelse (se bild 3). Stöd första väggen och placera nästa väggpanel på sidan av den andra. Observera att väggarna är i rät linje med varandra och skruva fast dem (se bild 4) men fäst inte elementen till golvet ännu. När alla åtta väggar är fästade med varandra försäkra dig om att väggarna är korrekt placerade I hänsyn till både varandra och golvet. Sedan kan väggelementen fästas med golvet (bild 4).

  katrin03

   

  Montering av tak

  När takelementen installeras behöver du stödja väggarna med planka, bräda eller liknande. När takelementen lyfts på plats ska taket stödjas (se bild 5). Lyft det första takelementet på plats och stöd den övre delen underifrån. Elementet ska placeras så att när man ser i från insidan ska hörnen på takelementet korsa med hörnen på väggelementet och vara raka i relation till väggen (se bild 6 och 7).

  katrin04

  katrin04

  Lyft nästa takelement på plats bredvid den första och stöd den med nästa planka. Observera att nedre sidan av takelementet är i våg från utsidan och fäst elementet med 6×90 skruvar till förra elementet (bild 8).

  Obs på att den första stöd-balken inte rör sig och använd den andra balken till för att stöda taket.
  Du kan lämna den andra stöd-balken till att stödja det fjärde elementet och fortsätta med att montera den tredje stöd-balken för att försäkra om att taket sitter ordentligt på plats under hela monteringen.

  När alla element är fästa till varandra kan fortfarande takets position i relation till väggarna justeras. Fäst takelementen till hörnstolpen från utsidan, längst upp vid takelementet (se bild 8).

  katrin05

  Takets ändbrädor ska skruvas fast på takelementets ände (se bild 9).

  Hyllor

  Montera hyllorna (4 st) på innerväggarna enligt ritningarna (bild 10).

  katrin07

  Montering av tillbehör

  Fäst täcklisterna och brädorna till den översta balken enligt bild 11. Montera täcklister över utsidans hörn enligt bild 11A. Listerna täcker över möjliga sprickor som kan uppstå på grund av att träet krymper och sväller. Montera bultar till fönster, handtag och lås till dörren och justera dörr/fönster vid behov.

   

  katrin06

  Grattis! Ditt lusthus är färdigmonterat!

  scroll to top