• Monteringsanvisningar för Grillkåta Finland (8K)

  Monteringsanvisningar för Grillkåta Finland (8K)

  Grillkåta 01

  Nödvändiga verktyg vid montering: Vattenpass, hammare, kniv, måttband, skruvdragare, borrar.

  Observera att trädelarna inte är impregnerade eller på annat sätt behandlade. Det är bäst att skyddsbehandla dem nödvändiga delarna innan montering.

  montering_lusthus3

  Förbered grunden

  Vi rekommenderar terrassfötter som grund (ingår ej). Du behöver 12 st terrasfötter. Dem ska sitta under alla hörn samt 4 st under mitten av byggnaden enligt bild. Se till att alla terrassfötter är i våg. Lämna ett tillräckligt stort mellanrum mellan mark och byggnad så att ordentlig ventilation kan ske.

  Om marken är mjuk gräv ett håll under ankaret som du fyller med sand förstärkt med vatten, pressa sanden tätt så att den inte sjunker. Byggnaden kan också monteras på platta på mark i vilket fall ventilationsrum måste observeras.

  Placera delarna i bas-strukturen och fäst till varandra enligt bild 1. Innan och efter montering försäkra dig om att måtten på bilderna överensstämmer med verkligheten.

  Golvet

  Placera golvelementen på bas-strukturen (se bild 2). Fäst golvelementen mot bas delen med skruvar enligt instruktionerna. Innan skruvning rekommenderar vi att pilot-hål borras.

  Fäst sidobrädorna. Sist ska mittdelen mellan elementen. Täck golvet med plast så att träet inte blir skadat under montering.

  Grillkåta 03-04

  När alla åtta väggar är fästade med varandra försäkra dig om att väggarna är korrekt placerade i hänsyn till både varandra och golvet. Sedan kan väggelementen fästas med golvet (bild 5). Väggpanelerna täcker skruvarna i hörnen. Fäst takfotbrädorna till väggarna (se bild 6) samt stödet till innerhörnet av takfotbrädorna (se bild 7).

  Grillkåta 05-07

  Fäst väggpanelerna enligt bild 8.

  Grillkåta 08

  Montering av tak

  När takelementen installeras behöver du stödja översta delen av takelementet med planka, bräda eller liknande medan takelementen lyfts på väggarna (se bild 9).

  Lyft det första takelementet på väggen, stöd övre sidan av takelementet så att spjälan på undersidan av elementet löper parallellt med och fästes mot skåran i takfotbrädan (se bild 10). Fäst taket mot takfoten (bild 11). Lyft nästa takelement på plats bredvid den första och stöd taket igen. Lyft in skorstenen innan sista takelementet monteras eftersom den inte får plats genom dörren. Fäst takelementen med skruvar som tidigare (se bild 11 och 12).

  Grillkåta 09-12

  Dörrtaket

  Montera takstöden till båda sidorna av dörren (se bild 13). Nedre kanten av stödet ska vara i rät linje med nedre kanten av takelementet (se bild 14).

  Fäst takelementen med varandra innan montering och placera taket (bild 15). Fäst dörrtaket till hustaket genom att skruva fast kanterna.

  Glöm inte att montera takfotsskyddet. First, fäst takfot panelen och sedan gaveln till övre delen av skyddet.

  Innan du täcker över förbindelserna av elementen, fäst hörn-läkterna till taket.

  Grillkåta 13-15

  Täckbrädor

  När takelementen är monterade fäst täckbrädor till de inre hörnen, 2 st per hörn, dem täcker skruvhuvudena.

  Läktar används också till att täcka takelementens förbindelser (se bild 16).  Fäst också fönstergallret och fönsterkroken. Gardinstänger och hyllor monteras enligt bild. Häng gardinerna innan stängerna sätts på plats.

  Grillkåta 16-17

  Bänkar och bänkstöd

  Montera bänk-stöden mot golvet mot mitten av hörnstolparna med 6×90 skruvar (se bild 18). Sidostöden till dörren fästes också till hörnstolparna (bild 19). Fäst bänkarna till stöden.

  Grillkåta 18-19

  Grattis! Ditt lusthus är färdigmonterat!

   

  scroll to top