• Monteringsanvisningar för Festival (6K) och Festival L (8K) sommarhus och grillstugor

  Monteringsanvisningar för Festival (6K) och Festival L (8K) sommarhus och grillstugor

  Obs på att i flera tillfällen hänvisar bilderna i anvisningarna till Festival L.

  Festival1

  Nödvändiga verktyg vid montering: Vattenpass, hammare, kniv, måttband, skruvdragare, borrar.

  Observera att trädelarna inte är impregnerade eller på annat sätt behandlade. Det är bäst att skyddsbehandla dem nödvändiga delarna innan montering.

  Förbered grunden

  Vi rekommenderar terrassfötter som grund. Du behövre 7 st (6K) eller 12 st (8K) terrasfötter. Dem ska sitta under alla hörn samt i mitten av byggnaden. I mitten av 8K ska 4 st fötter användas. Observera att alla terrassfötter är i våg.

  Se till att du lämnar ett tillräckligt stort mellanrum mellan mark och byggnad så att ordentlig ventilation kan ske.

  Om marken är mjuk gräv ett håll under ankaret som du fyller med sand förstärkt med vatten, pressa sanden tätt så att den inte sjunker. Byggnaden kan också monteras på platta på mark i vilket fall ventilationsrum måste observeras.

  montering_lusthus2

  montering_lusthus3

  Bas-strukturen

  Placera grundbjälkarna i bas-strukturen och fäst enligt bilder 1 (6K) och 2 (8K). Innan och efter montering försäkra dig om att måtten på bilderna överensstämmer med verkligheten.

  Golvet
  Placera golvelementen på bas-strukturen (se bild 3 och 3A). Fäst golvelementen mot bas delen med skruvar enligt instruktionerna. Innan skruvning rekommenderar vi att pilot-hål borras. Fäst sidobrädorna. Sist ska mittdelen mellan elementen.

  montering_lusthus4

   

  Element

  Lusthuset består av färdiga golv-, vägg- och takelement. Fönster och dörrar är redan färdigmonterade till väggarna i fabriken.

  Väggar

  Börja montering av väggarna med valfri vägg – men ta hänsyn att du borde nu bestämma dig för var fönster och dörr ska vara. Lyft det första väggelementet på bas-strukturen men se till att panelen är utanför sidobrädorna samt att hörnen på panelen är i linje med golvelementens förbindelse (se bild 4). Stöd första väggen och placera nästa väggpanel på sidan av den andra. Observera att väggarna är i rät linje med varandra och skruva fast dem från utsidan (se bild 5) men fäst inte elementen till golvet ännu. När alla sex/åtta är fästade med varandra försäkra dig om att väggarna är korrekt placerade I hänsyn till både varandra och golvet. Sedan kan väggelementen fästas med golvet (bild 6).

  Festival2

  Montering av tak

  När takelementen installeras behöver du stödja väggarna med planka, bräda eller liknande. När takelementen lyfts på plats ska taket stödjas från insidan (se bild 7). Lyft det första takelementet på plats och stöd den övre delen underifrån. Elementet ska placeras så att när man ser i från insidan ska hörnen på takelementet korsa med hörnen på väggelementet och vara raka i relation till väggen.

  Festival3

  Bild 7

  Fäst takelementen till strukturen i mitten med skruvar (se bild 8). Lyft nästa takelement på plats bredvid den första och stöd den med nästa planka. Observera att nedre sidan av takelementet är i våg från utsidan och fäst elementet med tre stycken 6×90 skruvar till förra elementet (bild 8).

   

  Festival4

   

  Obs på att den första stöd-balken inte rör sig och använd den andra balken till för att stöda taket.
  Du kan lämna den andra stöd-balken till att stödja det fjärde elementet och fortsätta med att montera den tredje stöd-balken för att försäkra om att taket sitter ordentligt på plats under hela monteringen. När alla element är fästa till varandra kan fortfarande takets position i relation till väggarna justeras. Fäst takelementen till hörnstolpen från utsidan, längst upp vid takelementet.

  Takets ändbrädor ska skruvas fast på takelementets ände (se bild 9).

  Festival5

  Bänkar och bänkstöd

  Montera bänkstöden längst ner på väggelementen där två element möter varandra (se bild 10), fäst stöden till väggarna med hjälp av 6×90 skruvar, borra hålen till skruvarna redan innan, dem smalare stöden (bild 11) ska monteras på ändbrädan av dörren. Fäst bänkarna till stöden (se bild 10). När det gäller 8K så är det möjligt att förlänga 3 av bänkarna, du kan placera dem såsom du själv önskar.

   

  Festival6

   

  Hyllor och täcklistor

  Montera dem 5 st (6K) eller 7 st (8K) hyllorna på innerväggarna enligt ritningarna (bild 12).

  Festival7

  Skruva fast täcklistorna mellan innertaket och väggelementen (se bild 14). Använd 8 st 3×30 skruvar.

  Festival8

  Grattis! Ditt lusthus är färdigmonterat. Vänligen se på separata instruktioner för montering av specifika modeller av grillstugor.

  scroll to top