Behöver du bygglov eller räcker en bygg anmälan?

Behöver du bygglov eller räcker en bygg anmälan?

 

 

Nu börjar man drömma om sommarens alla planer. Är det i år ni ska bygga en friggebod eller kanske en härlig pergola. Men vad krävs för att du ska få bygga på din tomt? Behöver du göra en anmälan om byggnaden eller krävs ett riktigt bygglov? Här ska vi berätta vad de olika byggnaderna kräver för sort tillstånd. Tänk på att alla bygglovs befriande byggnader som är närmare än 4.5 meter till din granne. Kräver deras tillstånd. Om grannen inte ger deras tillstånd och du ändå vill bygga måste man ansöka om bygglov.

Friggebod eller mindre komplementbyggnad

Innan du köper en friggebod eller liknade kan det vara en bra ide att kolla var ni vill ställa byggnaden på er tomt. Mät ut nog så att byggnaden kommer att stå minst 4,5 meter ifrån din granne. Om inte det är möjligt kräver lagen att du behöver grannes tillstånd. Annars ni ansöka om bygglov. När det gäller hur stor din friggebod får vara så är m2 upp till 15 m2 sammanlagt i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Men det kan vara 15 m2 som är fördelade på flera små byggnader. Så länge de inte överstiger ovannämnda m2. Höjden får inte heller överstiga 3 meter från marken till taknocken i byggnadsarean.

Tänk på att om du har kraftledningar, större vägar eller bor i ett strandskyddsområde gäller särskilda bestämmelser och bör kollas upp.

 

Attefallshus

Attefallshusen har många användings område tack vare sin storlek. Men om vi håller oss till vilka regler som gäller som är det väldigt lik med friggeborden. I skilland från friggeboden får man använda sitt attefallshus som en självständigbostad. Attefallshuset måste stå 4,5m ifrån grannen annars krävs deras tillstånd. Max byggytan är på 25m2. Det är uppe på förslag att ändra det till 30 m2 men än så länge har det inte gått igenom. Från marken upp till taknocken får det vara 4,5 meter på denna typ av byggnad.

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.– Källa, boverket.se

 

Bastu


Ska du ha en bastustuga så räknas det som en komplement byggnad eller friggebod. Och måste följa reglerna som friggeboden har dvs mindre än 15 m2. Vid större bastustuga krävs bygglov. Bastustugan får man ligga 25 meter ifrån ert bostadshus annars krävs bygglov. En vedeldad bastu kräver en anmälan av installation av eldstad. Och man ska också tänka på att det krävs att man följer de brandskyddsreglerna som gäller speciellt när om bastun är närmare än 4 meter från er bostad.

 

Kommentera