• Fabriksimpregnerade fundamentramar

    Fabriksimpregnerade fundamentramar gör att du kan börja installera omedelbart. De återstående stugkomponenterna kräver träkonserveringsbehandling att appliceras efter montering.

    scroll to top