• Monteringsanvisningar för paviljong Paradise 6K och Paradise 8K

  Monteringsanvisningar för paviljong Paradise 6K och Paradise 8K

  Nödvändiga verktyg vid montering: Vattenpass, hammare, kniv, måttband, skruvdragare, borrar.

  Observera att trädelarna inte är impregnerade eller på annat sätt behandlade. Det är bäst att skyddsbehandla dem nödvändiga delarna innan montering.

  Grund

  Vi rekommenderar terrassfötter som grund (ingår ej). Du behöver 7st terrasfötter för 6K och 12 st för 8K. Dem ska sitta under alla hörn samt 1 st (6K) eller 4 st (6K) under mitten av byggnaden enligt bild. Se till att alla terrassfötter är i våg. Lämna ett tillräckligt stort mellanrum mellan mark och byggnad så att ordentlig ventilation kan ske.

  montering_lusthus2

  Om marken är mjuk gräv ett håll under ankaret som du fyller med sand förstärkt med vatten, pressa sanden tätt så att den inte sjunker. Byggnaden kan också monteras på platta på mark i vilket fall ventilationsrum måste observeras.

  Placera delarna i bas-strukturen och fäst till varandra enligt bild 1 och 2. Innan och efter montering försäkra dig om att måtten på bilderna överensstämmer med verkligheten.

  montering_lusthus3

  Golvet

  Placera golvelementen på bas-strukturen (se bild 3 för 6K och bild 4 för 8K). Fäst golvelementen mot bas delen med skruvar enligt instruktionerna. Innan skruvning rekommenderar vi att pilot-hål borras.

  Fäst sidobrädorna. Sist ska mittdelen mellan elementen. Täck golvet med plast så att träet inte blir skadat under montering.

  montering_lusthus4

  Väggar och fönster

  Lyft 2 hörnstolpar på golvelementen och mellan dessa ska först vägg plankorna monteras. Först en halva som ska vara längst ner, sedan 6 st hela (se bild 5 för 6K och 6 för 8K). Den lägsta halvhöga brädan ska fästas med skruvar mot hörnstolpen från insidan (se bild 7).

  Paradise 0506

  Placera fönsterkarmens understa och sido-delar (se bild 8) och på den en halvhög bräda samt 2 hela, den översta ska skruvas fast mot hörnstolpen (se bild 9). Obs! Fönsterkarmens sidor ska inte fästas till stolpen). Den undre delen och övre delen av karmen ska fästas enligt bild 8.

  Montera nästa hörnstolpe och placera väggbrädorna och fönsterkarmen som tidigare. Placera dörrens undre del och sido-delar av karmen samt fäst dem (se bild 10). Montera dörrens övre del av karmen och på den 2 hela brädor av vilka den översta ska fästas till hörnstolpen (se bild 9).

  Paradise 0709

  Obs! Hörnstolparna och väggbrädorna har inte borrade hål för skruvarna. Genom att borra hål innan så underlättar du skruvning. Nu ska paviljongens ram centreras på golvet och hörnstolparna ska skruvas fast från insidan med 2 st 6x120mm skruvar (se bild 11).

  Paradise 1011

  Obs att hål för skruvar inte är borrade i fabriken. Vi rekommenderar borrning av pilothål för enklare skruvning.

  Placera fönstren och skruva fast dem till fönsterkarmarna med 4 st 4x70mm skruvar (se bild 12). Det öppningsbara fönstret ska inte skruvas mot karmen. Vilket fönster som ska vara öppningsbart är valfritt.

  Gångjärnen på fönstret som kan öppnas är så kallade övre gångjärn (se bild 13). Gångjärn, skruvar, krok och bultar kommer är inkluderat. Gångjärnen monteras på det öppningsbara fönstret redan i fabriken. Markera gångjärnets position på övre delen av fönsterkarmen och montera enligt bild 13.

  Dörrar

  Lyft dörren till sin plats och placera en 3mm kil mellan dörren och tröskeln så att det är ett mellanrum mellan dörren och tröskeln. Markera var på dörrkarmen gångjärnen ska vara och fäst dem (se bild 14).

  Paradise 1215

  Tak

  För att montera taket behöver du plankor eller brädor till att stödja takelementen (för 6K ska dem vara 260 cm långa och för 8K 265cm) från insidan av huset när taket lyfts på väggarna (se bild 15).

  Lyft det första takelementet upp på väggen, stöd elementet med en bräda och placera takelementet att när man ser från insidan ska hörnen på takelementet korsa med hörnen på väggelementet och vara raka i relation till väggen (se bild 16 och 18).

  Lyft nästa element på plats bredvid den första och stöd toppen med en annan bräda. Observera att nedre sidan av takelementet är i våg från utsidan och fäst elementet med 6×90 skruvar till förra elementet (bild 16).

  Ha det första stödet på plats under hela monteringen och placera varje gång nästa takelement på den andra brädan. Du kan lämna det andra stödet för att stöda det fjärde takelementet och ta i användning ett tredje stöd. På det sättet sitter taket ordentligt på plats under hela montering.

  När alla element är fästa till varandra kan fortfarande takets position i relation till väggarna justeras.
  Fäst takelementen till hörnstolparna från utsidan, längst upp vid takelementet (se bild 17). Takets ändbrädor ska skruvas fast på takelementets ände (se bild 19).

  Paradise 1619

  Bänkar och bänkstöd

  Montera bänkstöden längst ner på väggelementen, från mitten mot hörnstolpen med 6×90 skruvar. Stöden på dörrens sidor ska fästas mot hörnstolpen. Se bilder 20 och 21. Fäst bänkarna till stöden (se bild 20). När det gäller 8K så är det möjligt att förlänga 3 av bänkarna, du kan placera dem såsom du själv önskar.

  Hyllor och täcklistor

  Montera hyllorna på innerväggarna enligt ritningarna (bild 22), 5 st för 6K och 7 st för 8K.

  Skruva fast täcklistorna mellan innertaket och väggelementen. Täckbrädorna täcker mellanrummet som kan uppstå mellan väggbrädorna när dem krymper. Justera dörr och fönster vid behov.

  Paradise 2022

  scroll to top