Attefallshus

Hos oss hittar ni attefallshus för de bästa tänkbara priserna.

Idag kan du bygga ett attefallshus på 25 kvm utan byggnadslov. I början av nästa år lär förslaget med att höja bygg ytan till 30m2 röstas igenom av riksdagen. Läs rapporten från Boverket här. Allt du behöver göra är att tänka ut vad just ni behöver ert extra utrymme till för. Kontor, hemma gym, atalje eller kanske era barn kommit in i tonåren och vill ha något som de kan kalla för sitt eget? Variablerna är oändliga och bara fantasin kan sätta stop för vad ni ska använda ett attefallshus till. Vad ändamålet än ska vara så hittar ni alla möjliga utseende och funktioner hos oss.

Attefallshuset24 har det bästa urvalet av timmerhus och trähus i Sverige. När du beställer från oss så får du utmärkt kvalitet till ett oslagbart pris och inte minst en smidig leverans. Våra timmerhus är tillverkade av senvuxen nordisk furu. Ta gärna kontakt med oss och en av våra konsulenter hjälper dig med val av sommarhus eller timmerhus

Visar 1–36 av 85 resultat

Attefallshus

Ett attefallshus är en byggnad med byggnadsarea på 15-25m2 och kan byggas utan bygglov. Våra rymliga modeller passar till många ändamål, som biljard- eller pingis-rum, trädgårdskök eller till mycket annat. Attefallshuset24 har bäst urval av timmerhus och trähus i Sverige. När du beställer från oss så får du utmärkt kvalitet till oslagbara priser. Samt en smidig leverans. Våra timmerhus är tillverkade av senvuxen nordisk gran. Ta gärna kontakt med oss, så kan en av våra konsulter hjälpa dig med ditt val av sommarhus eller timmerhus.

Att bygga attefallshus är en trend som ökar stadigt i Sverige. Många privatpersoner vill köpa nyckelfärdigt attefallshus av hög kvalitet. Men det är även lika populärt att beställa attefallshus byggsats och bygga på egen hand. Det är enkelt att följa bygginstruktionerna som medföljer till olika modeller. Här finns många vanliga attefallshus och attefallshus med loft till salu.

Attefallshus till de bästa tänkbara priserna

Ett attefallshus är det naturliga valet när du behöver ett extra utrymme. Här finns Attefallshus till de bästa tänkbara priserna. När man tänker på att bygga attefallshus är det vanligt att även fundera över attefallshus regler.

Att kunna bo i Attefallshus året runt

Vill ni kunna få ut mycket av ert nya attefallshus? Isåfall ska attefallshuset kunna användas året runt för bästa resultat. Genom att bygga ett attefallshus av hög kvalitet så skapar man ett extra bra utrymme på tomten. Med en byggnad till kan ni både använda er nya bostad privat eller hyra ut huset under många månader.

Attefallshus byggsats

Ett tips är att jämföra och titta på vilken attefallshus byggsats man vill bygga. Innan man ska bestämma vilket Attefallshus man vill köpa, kan det vara bra att göra en ritning och titta på planlösning. Om man vill bygga ett bra attefallshus behöver man en bra attefallshus byggsats av hög kvalitet. När attefallshuset äntligen står klart på tomten kan man känna stor belåtenhet över att man ville bygga ett attefallshus.

Attefallshus regler

Från och med den 1 Mars 2020 får man bygga en Bolundare/Attefallshus på 30 kvm utan bygglov. Det man ska tänka på innan man bygger en Bolundare på villatomten, är att friggeboden på tomten får vara max 10 kvm om man ska bygga ett komplementhus på 30 kvm.

”Med större boyta är det lättare att bygga attraktiva bostäder som bättre täcker hushållets behov. Ändringen ger därför förutsättningar för fler nya bostäder i Sverige”, sa bostadsminister Per Bolund i ett pressmeddelande när förslaget lades fram.

Krävs bygglov för att bygga fler än ett attefallshus

För dig som önskar bygga mer än ett attefallshus, så är det möjligt. Men för det krävs bygglov. Ett attefallshus är implementeringen av ett bygglovsfritt hus på max 30 kvm och inte själva huset i sig. Du kan därmed bygga hur många hus som helst på 30 kvm, men de kommer inte längre klassas som attefallshus, utan kräver bygglov. Du kan därmed bara ha ett attefallshus på din tomt, men oändligt många hus på 30 kvm så länge ditt bygglov går igenom.

Dock kan du enligt attefallsreglerna bygga flera bygglovsfria hus och klassa dem som attefallshus, så länge deras gemensamma byggyta inte uppgår till mer än 30 kvm. Du kan alltså till exempel bygga tre bygglovsfria attefallshus på 10 kvm vardera.

Det råder också skillnad på attefallshus, tillbyggnad med attefallsreglerna och friggebod, varpå du kan bygga alla tre bygglovsfritt så länge de uppfyller respektive regler.

Bygganmälan

Även om det inte krävs bygglov så krävs att man gör en bygganmälan till kommunen.

Situationer då en kommun kan kräva bygglov för attefallshus

 • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör värdefull miljö.
 • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.
 • Om komplementbostadshuset, tillbyggnaden och inredandet av ytterligare en bostad är inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övning- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
 • Strandskydd, se separat stycke om strandskydd

Befintliga regler om redan bygglovsbefriade åtgärder, till exempel friggebodar, gäller fortsatt.

Kriterier som måste vara uppfyllda för Attefallshus:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
 • det får vara högst 25,0 kvm
 • taknockshöjden får vara högst 4,0 meter
 • ska vara fristående
 • ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus
 • ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • ska placeras minst 30,0 meter från järnväg
 • inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att attefallshus inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Vad är ett en- eller tvåbostadshus?

Ett attefallshus får bara uppföras på en tomt där det redan finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Finns det inget bostadshus på tomten, så får man inte bygga ett attefallshus. Det finns inga krav på att bostadshuset måste ha en viss storlek för att det ska räknas som ett en-eller tvåbostadshus. Ett attefallshus kan alltså även byggas till ett litet bostadshus.

Fritidshus är en- och tvåbostadshus. Dock har Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, i en dom slagit fast att kolonistugor inte är en- eller tvåbostadshus. Enligt Boverkets uppfattning är inte heller stugor som ingår i en hotellanläggning, semesterstugby eller en liknande byggnadsgrupp inom en fritids-, rekreations- eller turistanläggning en- eller tvåbostadshus.