• Installation

  Installation

  De flesta av våra timmerstugor är enkla att installera för två personer utan att anställa personal. Men om du kämpar för att hitta tid eller om du inte känner dig säker att bygga din timmerstuga, kan du använda vår installationsservice. Vårt professionella team kommer att bygga upp byggnaden så den är byggd på ett säkert sätt och till högsta standard. Vår anläggning är tillgänglig för hela Sverige. Priserna för vissa områden kan  dock variera, kontrollera innan du beställer. Installation kommer att ske inom 7 arbetsdagar efter leverans. Installation kan ske först efter din trädgård byggnad har godkänts av de lokala myndigheterna.

  Priset för montering gäller i en radie av 300 km från Stockholm (exklusive öar), vi tar oss av monteringar som är på ett större avstånd för en extra kostnad (3 000 Kr) som täcker resekostnader.  På byggplatsen måste el (220V) vara tillgänglig. Paketen med husdelarna får inte vara på ett avstånd som är längre än 25m från byggplatsen. Innan montering påbörjas måste grunden vara färdig. För monteringsprojekt som varar i flera dagar, är på öar eller annars glest befolkade delar av landet bör det finnas logi för monteringsteamet.

  Höga betongpelare vid grund nära klippor och liknande, om husdelarna är lagrade vid ett avstånd större än 25m samt allt annat som kan försvåra och/eller förlänga monteringen kan betyda att vi kommer att kräva ett högre pris för monteringen än angivet. Ta kontakt för offert innan du beställer montering.

  Monteringen innefattar endast installation av själva huset enligt ritningar och dess delar och innefattar inte extra arbeten som målning, oljning, isolering, takbeläggning, el-, avlopp- eller grundarbete. Vi kan möjligen ta oss av en del av ovannämnda arbeten såsom montering av takpapp samt värmeisolering men det måste då avtalas separat.

  scroll to top