• Denna stuga kan monteras spegelvänt

  Denna stuga kan monteras spegelvänt

  Om det står ”Denna stuga kan monteras spegelvänt” så betyder det att stugan kan monteras spegelvänt utan att den är skräddarsydd. Vanligtvis är det verandan som byter plats från en sida till en annan, eller en sidoväggs fönster som flyttas till motsatt vägg eller två rum som byter plats (i byggnader som kombinerar förråd och stuga).

  Byte av plats av veranda och rum

  För att montera verandan spegelvänt behöver du endast göra följande, rotera bakväggen 180 grader, samt framsidans vägg och sidorna. Alla väggplankor är identiska från in- och utsidan. Det är viktigt att följa de vertikala för-borrade hålen i plankorna och försäkra sig om att hålen I varje plank-rad matchar hålen i nästa rad. Detta för att senare kunna placera metallstängerna för förstärkning av väggarna, på en del ställen genom en del plankor, i hörnen genom hela väggen.

  I satser med sadeltak kan du finna extra komponenter för väggarna som är parallella med takfoten. Dessa komponenter ska endast användas vid spegelvänd montering. Övre kanterna av komponenterna matchar takhöjningen och gör att takbrädorna sitter fast när dem monteras omvänt. Dessa extra komponenter är välmarkerade och ska användas istället för standarddelarna vid spegelvänd montering.

  Denna stuga kan monteras spegelvänt

  Omplacering av fönster till motsatt vägg

  Fönster i sidoväggarna kan flyttas till motsatta väggen genom att byta ut sidoväggarna, rotering av väggplankor behövs ej. Rotera fönstren eller dörrarna med 180 grader så att de riktade åt rätt håll. Det är likt med hur du monterar veranda spegelvänt, det är viktigt att lägga märke till de för-borrade hålen i väggplankorna.

  Denna stuga kan monteras spegelvänt

  Byte av placering av rum

  För att byta position av förråd och vardagsrum, vänd bak och framsidans väggplankor horisontellt med 180 grader, byt ut sidoväggarnas plankor och följ de för-borrade hålen I väggplankorna.

  Denna stuga kan monteras spegelvänt

  scroll to top