• MONTERING AV VÅRA TIMMERHUS

   

  MONTERING AV VÅRA TIMMERHUS

  Trädgårdshus med väggtjocklekar 28-92mm

  Vänligen läs genom instruktionerna i sin helhet innan du påbörjar montering av ditt timmerhus för att undvika misstag eller monteringsfel. Förhoppningsvis kommer denna manual till att påskynda monteringen av din nya byggnad.

  Om du saknar tidigare erfarenhet av montering av liknande hus, eller byggarbete i allmänhet rekommenderar vi starkt att du anlitar en lokal hantverkare, snickare eller vårt professionella monteringsteam.

  OBS: Innan montering kontrollera produktmanualens förteckning av delar för att försäkra att alla delar är med samt att de är oskadade. Förteckningen listar alla delar samt måtten på delarna.

  Vänligen spara garantisedeln och alla andra dokument som medföljer åtminstone tills garantitiden har utgått.

  Alla mått i instruktionerna är angivna i millimeter. Vi reserverar oss rättigheterna till ändringar i våra modeller, vilket kan resultera att en del av bilderna kan variera något från verkligheten. Om dock någon del är sönder eller har en defekt kontakta oss innan du påbörjar montering annars utgår garantin på produkten.

  Din produkt från Attefallshuset24 är tillverkad av en naturlig råvara, nämligen trä vilket betyder att byggnaden ”lever” så att säga. Mindre förskjutning av plankorna och små sprickor förekommer, detta kan aldrig undvikas helt och hållet. Variationen i fibermönstret är typisk för nordisk gran. Märken efter hyvling kan förekomma på baksidan av tak- och golvbrädor och representerar inte kvaliteten på själva träet.

  Vårt trä är miljövänligt och är inte kemiskt behandlad (med undantag av de impregnerade bjälkarna) vilket betyder att träet kan bli gråare med tid. Detta kan undvikas genom att lacka eller på annat sätt skyddsbehandla träytan. Vi rekommenderar at väggplankorna ytbehandlas i torrt väder efter montering. Om du önskar att färga individuella plankor med olika färger är det dock bäst att göra det innan montering. Vi rekommenderar också att undersidan av golv- samt takbrädorna impregneras eller skyddsbehandlas på annat sätt. Samma med dörrar och fönsterkarmar.

  Obs! God ventilation och förhindring av att fukt kommer in är det bästa skyddet mot förruttning och mögel.
  Skydda träet innan och efter montering mot sol och fukt eftersom annars kan förskevning av materialet ske. Efter montering bör byggnaden behandlas med skyddsmedel så fort som möjligt.

  Montering av produkten

  En god grund är en förutsättning för montering av ditt trägårdshus. Grunden måste vara plan och stabil, det garanterar en enklare montering och att plankor, fönster samt dörrar kan installeras. Om din byggnad kräver en solid grund rekommenderar vi att du konsulterar med ett lokalt byggföretag om du själv inte har tidigare erfarenhet av grundläggning.

  Stugorna måste få sätta sig första året, det vill säga kunna rör sig fritt. Så man ska inte sätta upp fasta inrednings detaljer mm som förhindrar att plankorna kan röra sig.

  Du behöver följande verktyg: handsåg, skruvmejsel, trä- eller gummihammare, snickarhammare, vattenpass, måttband, borr, snickarkniv, en tång och en stege.

  Försortera alla listade trä-delar med hjälp av instruktionerna så underlättar du montering.

   BILD-1

  Alla våra hus med väggar med tjocklek på 44mm eller mer har stormskydd som består av gängade metallstänger. Stängerna förs in i färdigborrade hål på framsidan av huset. Endast en sida av plankorna har borrade hål, dessa ska alltid vara positionerade mot framsidan av byggnaden. Detta för att du ska kunna föra in stängerna genom alla hål när väggen är monterad. Annars är plank-änderna identiska varför det är viktigt att vara uppmärksam på detta. Se diagram på nästa sida.

  Det är viktigt att vara uppmärksam på de individuella delarna när du sorterar de, så du väljer rätt del vid montering.

  BILD-2A

  BILD-2B

  Placera de impregnerade bjälkarna med jämna mellanrum på grunden, enligt instruktionerna. Fuktbarriären som placeras mellan bjälkarna och grunden skyddar din byggnad från fukt och förruttnelse. Antal bjälkar varierar mellan modellerna. Följ anvisningarna som berör grunden.

  När den horisontella delen av strukturen är på plats med korrekt vinkel, fäst det första lagret av plankor där grundbjälkarna mötes med långa spikar eller skruvar. Borra pilothål innan.

  BILD-4A

   

  BILD-4B

  När den sjätte plankan är fäst, mät de diagonala plankorna för att försäkra att de är i rätt vinkel och att de är av samma längd. Om nödvändigt använd en trä- eller gummihammare under montering för att mjukt slå trädelarna på plats. Slå aldrig på skuror eller skurna delar för att undvika skador på delarna.

  BILD-5

  Bygg väggarna enligt instruktionerna, ett plank-lager om gången och inför fönsterkarmarna på höjden indikerat i anvisningarna. I vissa modeller kommer den interna fönsterkarmen som separat del. Använd skruvar i storlek 3.5x45mm för att fästa de fyra karmdelarna. Själva fönstret installeras vid en senare tidspunkt. Vi har ett stort sortiment av olika fönstertyper. Se arket med fönster information för mer detaljer.

  Nu är det dags att installera dörrkarmarna. Karmen införs i skårorna från ovan. I vissa modeller kommer den interna dörrkarmen som separat del. Fäst de fyra karmdelarna med 3.5x45mm skruvar. Själva dörren installeras senare. Se arket med dörr information för detaljer.

  Träet sätter sig något under dem första veckorna. Efter den perioden bör fönster och dörrar justeras.

  BILD-6

  När alla väggplankor är monterade är det dag att installera gavelelementen tillsammans med bjälkarna till upplaget. Olika modeller kan också inkludera ytterligare takstolar på höger eller vänster sida.

  Om ditt hus har en dubbeldörr är det nu dags att justera den så att den rör sig fritt. Försäkra dig om att huset är plant, använd kilar under bjälkarna om så behövs. När du har försäkrat att huset är helt plant kan taket monteras.

  När du monterar taket var uppmärksam på att takbrädornas profil är på insidan. Börja med de två takbrädorna på framsidan, skåran utåt. Under montering av taket, observera att änderna på takfötterna löper parallellt, att dem hänger över jämnt samt att dem är jämnt fästa mot takåsen. Du kan kontrollera detta med en tråd eller genom att jämföra med dem sido-takfötterna. Alla takpaneler måste fästas mot väggarna, gaveln, samt taknocken med två spikar per bräda. Använd i tillägg två skruvar när du fäster takbrädorna mot gaveltriangeln. Sista takbrädorna måste justeras beroende på överhänget.

  roof3

  Efter det är det dags att montera brädorna till takfötterna, var uppmärksam på att dem ska sammanfalla med övre takkanten. Skruva fast förstärkningen till takfötterna. Och till sist ska takpappen eller shingles plattorna på taket. Obs på att takpappen ska hänga över kanten av takfötterna med ca 2 cm för att skydda mot regn.

  Efteråt monteras gavel-brädorna och täckremsorna, skruva dem fast mot takåsen, väggplanket och takfötterna. Vi rekommenderar borrning av hål i brädorna innan montering.

  roof2

  roof

  Hur plantak med parapet monteras

  När väggarna väl är uppe, men innan du placerar dem översta väggplankorna av sidovägarna, är det dags att installera takbjälkarna enligt monteringsanvisningarna. Efter det, montera översta väggplankorna.

  parapet1

  Efter det följer takbrädorna. Takbrädor är 7-10 cm kortare än plankorna som används på översta väggdelen. Placera takbrädorna jämnt med änderna av sidoväggarnas väggplankor mot framsidan av stugan (övre änden av taket) och det kommer att resultera i ett mellanrum på 7-10 cm  mellan änderna av väggplankorna på baksidan av stugan (lägre delen av taket) och parapetet som du installerar senare. Det mellanrummet är nödvändigt för att regnvatten ska rinna fritt och håller därmed baksidan av stugan torr och fuktfri.

  Placera först takbrädorna jämnt med änderna av takbjälkarna på sidan av stugan. Du kan börja på vänster sida av stugan och arbeta mot höger sida eller tvärtom, beroende på vad som är mer bekvämt för dig. Den sista takbrädan måste justeras efter överhänget.

  Parapetet har vertikala remsor på baksidan för förstärkning. Innan framsidans parapet installeras behöver du skära skåror i takbrädorna så att remsorna passar. Detta tillåter att parapetet sitter tätt mot taket.

  Parapetet måste skruvas fast mot änderna av sidoväggarnas takbjälkar samt änderna av övre väggens plankor på fram- och baksidan av stugan. Fram- och baksidan parapet behöver i tillägg skruvas fast mot väggen med hjälp av parapetstöd. Detta stabiliserar och förstärker parapetet så det sitter säkert på plats.

  parapet2

  parapet3

  Parapet för större stugor kan bestå av 2 eller 3 delar. Använd parapetbindare för att skruva ihop delarna.

  Montera framsidans parapet först, sedan sidornas och till slut baksidans.

  Höjden på parapetets position är ej fixerad exakt. Vi rekommenderar att lyfta framsidans parapet 5 cm över den övre väggens väggplankor, det är tillräckligt för att kunna installera takpappen senare och för att placera parapetets U-profiler på parapetet.

  Efter installation av parapetet är det dags för takpappen. Börja från nedre delen av taket. Fäst första raden med ett överhäng på 2-3 cm över baksidan av takbrädorna för att skydda mot fukt. Takpappen behöver också täcka insidan av sidoväggens parapet. Se till att du lämnar 1 cm extra som kan senare skäras av nära hela takpappen är på plats. Varje ny rad måste överlappa förra raden med minst 10cm för att undvika att fukt kommer in under takpappen.

  När takpappen är på plats installerar du U-profilerna på parapeterna. Profilerna måste kapas till rätt längd och till en vinkel på 45 grader till stugans 4 hörn.

  parapet4

  Montering av terrassbrädor och stödpelare för stugor med terrasser och verandor.

  Många av våra sommarhus kommer med altantak som kräver stödpelare. Stödpelarna behöver man kapa till rätt längd och installeras enligt instruktionerna. Lämna ett mellanrum på ca 5cm till grundbjälkarna. För in metall-stativen till dem för-borrade hålen. Stativen skruvas fast på grundbjälkarna och tillåter att justera höjden på stödpelarna.

  Slutligen monteras terrassbrädorna. Lämna 5mm mellan brädorna.

  terrace

  Vi hoppas att du har lyckats att montera ihop huset utan problem och att du är nöjd med resultatet.

  Golvet installeras sist för att undvika skador på golvbrädorna. Vi rekommenderar att du impregnerar eller skyddar på annat sätt undersidan av golvbrädorna. Börja från kanten av framsidans vägg. Skåran ska vara mot dörren. Fäst varje bräda med 2 spikar mot grundbjälkarna. Kapa den sista golvbrädan vid behov. Obs på att golvbrädorna är väldigt torra, dem absorberar fuktighet snabbt varför dem inte borde monteras alltför nära varandra för att undvika att brädorna blir skeva.

  Efter det justera och fäst golv-listorna, spika med mellanrum på 40-50 cm.

  terrace2

  Fäst dem två storm-flikarna till fram- och baksidan av huset, lämna ca 5 cm under takbrädorna och 5 cm från ytterväggen.

  Nedre delen fliken ska pressas emot golv-listorna. Markera övre och nedre hålet samt borra hål genom gavelplankorna med antingen en 6mm eller 8mm metall- eller träborr.

  Fäst fliken med medföljande låsskruvar. Skruva in dem för hand, för att undvika att dem skruvas in för hårt och skadar träet.

  Alla våra hus med väggar med tjocklek på 44mm eller mer har stormskydd som består av gängade metallstänger. Stängerna förs in i färdigborrade hål på framsidan och baksidan av huset för förstärkning.

  BILD-10-1

  scroll to top