• Montering av sex- och åttakantiga lusthus

  Monteringsanvisningar för sexkantiga (6K) och åttakantiga (8K) lusthus

  Dessa anvisningar gäller delvis också våra sex- och åttakantiga grillstugor.

  montering_lusthus1

  Nödvändiga verktyg vid montering: Vattenpass, hammare, kniv, måttband, skruvdragare, borrar.

  Observera att trädelarna inte är impregnerade eller på annat sätt behandlade. Det är bäst att skyddsbehandla dem nödvändiga delarna innan montering.

  Grundarbete

  Montera 7st (6K) eller 9st (8K) plintar enligt bilder 1 och 2. Plintarna ska monteras i alla hörn samt mitten. Se till att alla plintar ligger plant i våg i förhållande till varandra.

  Vid mätning ta hänsyn till yttermåtten på ankaren så att dem hamnar under huset. Lämna rum för ventilation mellan huset och marken.

  Om marken är mjuk gräv ett håll under plintensom du fyller med sand förstärkt med vatten, pressa sanden tätt så att den inte sjunker. Byggnaden kan också monteras på platta på mark i vilket fall ventilationsrum måste observeras.

  montering_lusthus2

  montering_lusthus3

  Bas-strukturen

  Placera grundbjälkarna i bas-strukturen och fäst enligt bilder 1 och 2. Innan och efter montering försäkra dig om att måtten på bilderna överensstämmer med verkligheten.

  Golvet
  Placera golvelementen på bas-strukturen (se bild 3 och 3A). Fäst golvelementen mot bas delen med skruvar enligt instruktionerna. Innan skruvning rekommenderar vi att pilot-hål borras. Fäst sidobrädorna. Sist ska mittdelen mellan elementen.

  montering_lusthus4

  Ramen

  Montera hörnstolpen av ramen som är näst intill ingången. Lyft den första stolpen upprätt och fäst undre delen av räcket mot den. Sedan ska nästa stolpe på plats samt undre del av räcke mot den. Fortsätt tills alla 6/8 stolpar är monterade mot räckdelarna förutsatt att din modell har en balustrad.

  Sedan ska övre delen av räcket skruvas fast som på bild 5.

  montering_lusthus5

  När övre delen av räcket är på plats ska hela ramen fästas mot golvet som på bild 6.

  Skruva fast hörnstöden till stolparna som på bild 7.montering_lusthus6

  När takdelarna monteras ska toppen av takelementet stödjas medan väggdelarna monteras (se bild 8). Lyft första delen på plats, stöd toppen och fäst elementet så att änderna på takelementet korsar hörnen på väggelementet sett från insidan (se bild 9). Var uppmärksam på takelementet ska vara rakt i förhållande till övre ram-delen. Lyft nästa takelement bredvid den första och stöd toppen.

   

  montering_lusthus7

  Se till att under delen av taket är plant från utsidan och fäst elementet till den förra med 6×90 skruvar (se bild 9). Obs på att den första stöd-balken inte rör sig och använd den andra balken till för att stöda taket.

  Du kan lämna den andra stöd-balken till att stödja det fjärde elementet och fortsätta med att montera den tredje stöd-balken för att försäkra om att taket sitter ordentligt på plats under hela monteringen.

  När alla element är fästa till varandra kan fortfarande takets position i relation till väggarna justeras. Fäst takelementen till hörnstolpen från utsidan, längst upp vid takelementet. Fäst tak-locket till öppningen (se bild 10, gäller inte grillstugor).

  montering_lusthus8

  Bänkar (gäller endast grillstugor)

  Montera bänk-stöden mot golvet mot mitten av hörnstolparna med 6×90 skruvar (se bild 11). Sidostödet till dörren fästes också till hörnstolparna (bild 12). Fäst bänkarna till stöden.

  montering_lusthus9

  Grattis! Ditt lusthus är färdigmonterat. Vänligen se på separata instruktioner för montering av specifika modeller av grillstugor.

  scroll to top